จิตอาสาเก็บขยะ

กระทงตกค้างในแม่น้ำน่านน้อยลง แต่ขยะยังเกลื่อนริมตลิ่งเหมือนทุกปี

ควันหลงหลังงานลอยกระทงสองแควแลอดีต มีกระทงตกค้างในแม่น้ำน่านลดลง แต่ขยะยังคงทิ้งเกลื่อนริมตลิ่งเหมือนทุกเทศกาล จิตอาสาที่มาวิ่งออกกำลังกายช่วยเก็บรวบรวมไว้ให้เทศบาลจัดเก็บ