ชาวนาเรียกร้องขอน้ำทำนา

ชาวนาอ.พรหมพิรามเรียกร้องชลประทานขอช่วยผันน้ำให้ เข้าหน้าฝนแล้วยังไม่มีน้ำทำนา

ชาวนาอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เรียกร้องชลประทาน ผันน้ำเข้านา ใน 4 ตำบลที่เดือดร้อน ยังไม่มีน้ำทำนา นายอำเภอพรหมพิรามรุดเจรจา ชลประทาน รับปากดันน้ำถึงชาวนาในห้วง 2 วันข้างหน้า