ตำบลบ้านแยง

ปีละครั้งช่วงหน้าร้อน”แมงกะพรุนน้ำจืด”ออกมาดำผุดดำว่าย ที่ลำน้ำเข็ก อ.นครไทย

สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้ที่ลำน้ำเข็ก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก แมงกะพรุนน้ำจืดเริ่มออกมาดำผุดดำว่ายให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้ว ถือว่าเป็น UNSEEN แก่นักท่องเที่ยวที่ในปีหนึ่งจะมีให้เห็นเพียงช่วงเดียวในฤดูร้อน มีนาคม-เมษายน

มี.ค. 2560 ลำน้ำเข็ก น้ำตกแก่งโสภาเริ่มแห้งขอด

สถานการณ์ภัยแล้งคุกคามในหลายพื้นที่ส่งผลให้น้ำที่น้ำตกใหญ่ อย่างเช่น น้ำตกแก่งโสภา แห้งขอดในรอบหลายปี น้ำไม่มีเห็นแต่โขดหินขนาดใหญ่