ตำบลบ้านแยง

ปีละครั้งช่วงหน้าร้อน”แมงกะพรุนน้ำจืด”ออกมาดำผุดดำว่าย ที่ลำน้ำเข็ก อ.นครไทย

สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้ที่ลำน้ำเข็ก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก แมงกะพรุนน้ำจืดเริ่มออกมาดำผุดดำว่ายให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้ว ถือว่าเป็น UNSEEN แก่นักท่องเที่ยวที่ในปีหนึ่งจะมีให้เห็นเพียงช่วงเดียวในฤดูร้อน มีนาคม-เมษายน