ทำบุญสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลก

ทำบุญวันสงกรานต์ปี 2564 ไม่หนาแน่น บางวัดงด หลายวัดลดกิจกรรมลง

บรรยากาศการทำบุญสงกรานต์ตามวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกภายใต้สถานการณ์ควบคุม covid-19 ประชาชน ไม่หนาแน่น บางวัดงดจัด หลายวัดคุมเข้มรักษาระยะห่าง เข้มสวมหน้ากากอนามัย วัดใหญ่งดให้ประชาชนเข้าไปกราบพระพุทธชินราชภายในวิหาร