ทำบุญวันสงกรานต์ปี 2564 ไม่หนาแน่น บางวัดงด หลายวัดลดกิจกรรมลง

13 เมษายน 2564 เทศกาลสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกปีนี้ ค่อนข้างเงียบเหงาคล้ายกับสงกรานต์ปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของ covid 19 ในรอบแรกสถานการณ์ การแพร่ระบาดยังคงพบผู้ป่วย covid ของจ.พิษณุโลกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยอดวันที่ 12 เมษายน 2564 จังหวัดพิษณุโลกพบผู้ติดเชื้อแล้ว 38 ราย ยังคงคุมเข้มมาตรการต่างๆ  โดยเฉพาะการออกตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงย่านมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่วันนี้จะนำรถตรวจหาเชื้อพระราชทานไปบริการให้นิสิตและนักศึกษาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตรวจหาเชื้อ

ขณะที่บรรยากาศการทำบุญวันสงกรานต์ตามวัดต่างต่างในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนั้น ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ บางวัดได้งดจัดกิจกรรมทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน อาทิ วัดโคกมะตูม หรือ วัดศรีวิสุทธาราม อำเภอเมืองพิษณุโลก คณะสงฆ์ได้ประกาศเสียงตามสายให้ญาติโยมทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจะงดกิจกรรมทำบุญ ประชาชนสามารถนำภัตตาหารเช้า มาถวายพระสงฆ์ได้ เพื่อลดความแออัดของประชาชน ส่วนที่วัดเขื่อนขันธ์ วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางวัดยังจัดให้มีการทำบุญตามปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 14 15 ได้จัดทำบุญในภาคเช้า โดยคงเข้มตามมาตรการของทางการกำหนด ได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ประชาชน  เตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้ประชาชน และกำหนดที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่าง บรรยากาศการทำบุญที่วัดเขื่อนขันธ์ และวัดราชบูรณะยังคงมีศรัทธาญาติโยม มาทำบุญจำนวนหนึ่งแต่ไม่หนาตาเมื่อเทียบกับสงกรานต์ปีปกติ โดยทางคณะสงฆ์ ได้ประกาศผ่านไมโครโฟนให้ญาติโยมว่าสำหรับท่านที่วิตกกังวล การติดเชื้อ โควิด 19 ถ้ามาใส่บาตรข้าวสารอาหารเช้าแล้ว ก็สามารถกลับไปที่บ้านได้ เพราะทางวัด มีเสียงตามสายให้ญาติโยมได้ฟังพระสวดอยู่แล้ว นอกจากนี้ แทบทุกวัดได้งดกิจกรรมการสรงน้ำพระสงฆ์ ในเทศกาลสงกรานต์ออกไป แต่ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรม การทำบุญแจงรวมญาติที่ชาวไทย จะทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่วัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ทางวัดได้ปิดวิหารไม่ให้ประชาชน เข้าไปกราบไหว้พระพุทธชินราชภายในวิหารแล้วโดยยังคงเปิดประตูวิหาร ให้ประชาชนได้นั่งกราบไหว้บริเวณด้านหน้าเท่านั้น หลังจากก่อนหน้านี้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปกราบพระพุทธชินราช ภายในวิหารได้ แต่กำหนดการเข้าครั้งละไม่เกิน 20 คน บรรยากาศเช้านี้สงกรานต์วันแรก ประชาชนไม่หนาแน่น เหมือนสงกรานต์ปีปกติ

…………………………….

แสดงความคิดเห็น