ท่องเที่ยว

พบรอยเท้ามนุษย์โบราณบนลานหินอช.ภูหินร่องกล้า

จนท.อช.ภูหินร่องกล้าสำรวจพบรอยเท้ามนุษย์โบราณ 1 รอย ฝังอยู่ในก้อน เตรียมให้นักธรณีวิทยามาพิสูจน์