ธวัชชัย กันนะพันธุ์

“จ.ส.อ.เสน่ห์”  รับเลือกเป็นว่าที่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่

“จ.ส.อ.เสน่ห์  คุ้มเกตุ”  ได้รับเลือกเป็นนายสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ หลัง “ ธวัชชัย กันนะพันธุ์” หมดวาระลง

ขั้วการเมืองท้องถิ่นเข้มข้น”ธวัชชัย”จับมือ”นายกฯสุรินทร์”

อบจ.จัดงานเสวนาอบจ.พิษณุโลกครั้งที่ 1 ที่รร.ลีลาวดี พบปะสังสรรค์ขรก. ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ธวัชชัย กันนะพันธุ์ อดีตนายกอบจ.พิษณุโลก จับมือสุรินทร์ ฐิฐิปุญญา นายกอบจ.พิษณุโลกคนปัจจุบัน จับตาขั้วการเมืองเข้มข้น