บางระกำโมเดล

ทุ่งบางระกำโมเดล พร้อมรับน้ำจากพายุ”โนรู”

สถานการณ์น้ำในทุ่งบางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทุ่งรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนของชลประทานปีนี้สภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ยังสามารถรองรับมวลน้ำเหนือและพายุโนรูที่กำลังลงมาสมทบในพื้นที่ได้อีกมาก ชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ราบต่ำเร่งเก็บสิ่งของพร้อมสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูง  ขณะที่วิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมต่างนำอุปกรณ์ใส่เรือออกหาปลาสร้างรายได้ 

ชาวนาอ.บางระกำระดมสูบน้ำเร่งปลูกข้าวให้เสร็จในเดือนเม.ย. ขณะที่แหล่งน้ำเริ่มแห้งเหือด

สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง ส่งผลให้ชลประทาน ต้องส่งน้ำในพื้นที่บางระกำโมเดล ที่ชาวนาต้องทำนาก่อนในฤดูน้ำหลาก เพื่อปรับให้เป็นพื้นที่รับน้ำแทน ชลประทานต้องจัดรอบเวรในการส่งน้ำเพื่อให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ แต่ส่งในปริมาณน้ำที่วันละ 9 ล้าน ลบ.ม.น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ที่จัดส่งน้ำถึง 25-30 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ชาวนาอ.บางระกำ ต่างเร่งสูบน้ำจากแม่น้ำยม คลองสาขา และลงทุนเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม เพื่อปลูกข้าวให้เสร็จในเดือนเมษายนนี้ จะได้เก็บเกี่ยวก่อนน้ำจะหลากมาท่วมในเดือนสิงหาคม

ปี 2563 ภัยแล้งรุนแรง น้ำยมเริ่มแห้งขอด เจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำดึงน้ำเข้านา

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงและจะยาวนานต่อเนื่องในปี 2563 แม่น้ำยมอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกเริ่มแห้งขอด ไร้น้ำจากเหนือมาเติม ชาวนาหลายรายต้องเจาะบ่อบาดาลกลางแม่น้ำยมเพื่อสูบน้ำเข้านา ขณะที่แอ่งน้ำที่ยังคงเหลืออยู่เป็นช่วง ๆ ก็กำลังถูกสูบขึ้นมาหล่อเลี้ยงนาข้าว

ชาวนาอ.บางระกำเร่งเกี่ยวข้าวให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก

พื้นที่นาข้าวในเขตบางระกำโมเดล 62 เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว 70 % ที่เหลือชาวนายังคงเร่งเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก น้ำยมอาจจะล้นตลิ่งไหลท่วมวงกว้างในเดือนสิงหาคม ชลประทานพิษณุโลกเตือนอย่าทำนารอบต่อไป เสี่ยงเสียหายจากน้ำท่วม แต่ชาวนาจำนวนหนึ่ง ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องทันที ยอมเสี่ยง เพราะข้าวที่เพิ่งเกี่ยวได้ผลผลิตต่ำและราคาไม่ดี

ผู้ว่าฯพร้อมรับมืออุทกภัยปี2556

ผวจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าขุดลอกแก้มลิงบึงระมาณ หนึ่งในโครงการบางระกำโมเดล การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 60 % พร้อมสำรวจทางน้ำหลาก อ.พรหมพิรามและอ.บางระกำ เตรียมรับมือฝนหนัก น้ำท่วมช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม-กันยายน

ชาวบางระกำเดือดร้อนรัฐเดินหน้าขุดลอกบึงระมาณ

ชาวบ้านบางระกำร้องสื่อช่วยเหลือหลังทางเจ้าหน้าที่ชลประทานนำรถ แม็คโคร จำนวนนับสิบคัน ลงทำงานในพื้นที่เร่งขุดบึงระมาณ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สร้างแหล่งเก็บกักน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในโครงการบางระกำโมเดล ชาวบ้านหลายรายทำกินมานานสายสิบปี วอนภาครัฐช่วยเหลือ อย่างน้อยๆ ขอมีเงินชดเชยทดแทนให้คนจนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯนี้บ้าง

น้องน้ำมาช้า จิ๊บ ๆ บางระกำรับมือสบาย ๆ

ล้ำ เลิศศรีมงคล นายอำเภอบางระกำ พร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากฤดูกาล 2555 ปีนี้น้ำยมมาช้าและน้อย การระบายน้ำท่วมขังทำได้เต็มประสิทธิภาพ

บรรดิษฐ์ อินต๊ะ

บางระกำโมเดลต้องทำทุกปี เสียงจากผู้ปฏิบัติ บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก อย่ามองบางระกำโมเดลเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นวิถีคิดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้ง

นายกฯเร่งรัดขุดแก้มลิง-คลองให้เสร็จในสิงหาคม

นายกรัฐมนตรีตรวจความคืบหน้าการขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เร่งรัดชลประทานขุดลอกแก้มลิงและระบบเครือข่ายระบายน้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้