ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย

พิษณุโลกร้อยดวงใจ“ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย” เทิดไท้พระพันปีหลวง

รวมพลังชาวพิษณุโลกประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ อัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565