พิษณุโลกร้อยดวงใจ“ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย” เทิดไท้พระพันปีหลวง

รวมพลังชาวพิษณุโลกประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ อัตลักษณ์จังหวัด เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดกิจกรรม รวมพลังชาวพิษณุโลก จัดกิจกรรม พิษณุโลกร้อยดวงใจ “ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย” เทิดไท้พระพันปีหลวง เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ ของจังหวัด โดยมีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ความเหมาะสม จำนวนจังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วันนี้จึงได้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและจิตอาสาจากหลายหน่วยงานมาช่วยสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยผีเสื้อที่ประดิษฐ์วันนี้จะใช้เศษผ้าไทยจากชุมชนต่างๆ เสมือนเป็นการรีไซเคิลเศษผ้าให้มีคุณค่าแทนที่จะนำไปทิ้ง ผีเสื้อที่ประดิษฐ์ จะมีขนาดไซส์ S M L และ XL โดยจะทำการคัดเลือกที่สวยที่สุด 90 ตัว มอบให้กับจังหวัดเพื่อส่งเข้าไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และเกินจาก 90 ตัว ที่ส่งมอบแล้วทางจังหวัดพิษณุโลกก็จะนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิษณุโลกของเราเอง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยประชาชนทั่วไปสามารถนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วมาร่วมสมทบกับทางจังหวัดพิษณุโลกได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้ ที่สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก หรือสำนักงานพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น