ประเพณีปักธงชัย

เชิญชมละครเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ประเพณีปักธงชัย อ.นครไทย เชิญชวนชาวพิษณุโลกชมละครอิงประวัติศาสตร์และตำนานเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 15-17 พย.56 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ชาวนครไืทยจัดงานประเพณีปักธงชัย ปีนี้

จังหวัดพิษณุโลกเปิดงานประเพณีปักธงชัยประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณอันดีเอาไว้ให้ลูกห ลาน โดยในปีนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ชาวนครไทย ร่วมทอธงทอใจ ลงด้ายเส้นแรก ของประเพณีปักธงชัย

ชาวนครไทย จัดพิธีทอธงทอใจ ลงด้ายเส้นแรก ทอธงผืนแรกงานประเพณีปักธงชัยประจำปี 2556 ณ วัดนครไทยวราราม

ร่วมทอธงสืบสานประเพณีปักธงชัย

ชาวอำเภอนครไทย ร่วมใจกันจัดพิธีรวมใจทอธงเทิดไท้พ่อขุนบางกลางท่าว ก่อนนำไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อถวายพ่อขุนบางกลางท่าว ในงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2554