ร่วมทอธงสืบสานประเพณีปักธงชัย

ที่วัดนครไทยวราราม ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรวมใจทอธงเทิดไท้พ่อขุนบางกลางท่าว ซึ่งพิธีทอธงดังกล่าวอำเภอนครไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลนครไทย พี่น้องประชาชนชาวอำเภอนครไทยร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมการทอธงในการนำไปถวายพ่อขุนบางกลางท่าว ตลอดจนเพื่อให้ชาวนครไทยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทอธงถวายพ่อขุนบางกลางท่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชาวอำเภอนครไทย ภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอนครไทย และเพื่อให้กิจกรรมทอธงอยู่คู่กับชาวอำเภอนครไทยต่อไป

 

สำหรับธงที่ทอขึ้นในครั้งนี้เป็นธงขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน หลังจากทอเสร็จแล้ว อำเภอนครไทยจะนำไปเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในการจัดงานประเพณีปักธงชัยประจำปี 2554 จากนั้นจะได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี   โดยชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้

 

ในการนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง ชาวอำเภอนครไทยพร้อมใจกันแห่แหนนำขึ้นไปปักบนยอดเขาทั้ง 3 ยอด  เป็นประจำทุกปี สำหรับงานประเพณีปักธงชัย ปี 2554  นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 10  พฤศจิกายน 2554  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย

 

ขอบคุณ ภาพ-เทศบาลตำบลนครไทย

ข่าว-ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น