ฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตั้งฐานปฏิบัติการ 3 แห่งช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมจัดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงใหม่ 2 แห่ง และเปิดฐานเติมสารฝนหลวง 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร้องขอฝนหลวงเร่งทำวันละ 5 เที่ยวบิน

ชาวบ้าน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร้องขอให้ทำฝนหลวง หลังจากประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยฝนหลวงพิษณุโลก เร่งทำฝนหลวงวันละ 5 เที่ยวบิน เพื่อให้มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายและเหนือเขื่อนใหญ่ 2 แห่งเพื่อหวังเติมน้ำให้มากขึ้น

กองบิน 46 ส่งเครื่องบินช่วยทำฝนหลวงที่ภาคใต้และภาคอีสาน

กองบิน46 ทำพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ไปปฏิบัติการภารกิจฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ที่ฐานปฏิบัติการ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี และกองบิน 23 อุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสภาวะภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจ.พิษณุโลกเตรียมพร้อมรอความชื้นที่เหมาะสม พร้อมขึ้นบินทำฝนหลวงในภาคเหนือตอนล่าง แต่ความหวังในการทำน้อย ความชื้นในอากาศไม่เพียงพอ

เร่งทำฝนหลวงก่อนหมดความชื้นหน้าฝน

ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะได้เดินทางมาสำรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนบริเวณพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ และติดตามความคืบหน้าภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้ง ของหน่วยปฏิบัติ การฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

บินทำฝนหลวงเหนือเขื่อนทุกวันแต่ยังได้ผลน้อย

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก ระบุ ได้บินทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนแควน้อย ได้ผลเล็กน้อย ฝนไม่ตกในเขื่อนตามที่ต้องการ

เร่งทำฝนหลวงเป็นการเร่งด่วนเติมน้ำในเขื่อน

นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยฝนหลวงเร่งบินทำฝนหลวงบริเวณเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หวังเติมน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก ต้องเร่งบินทำฝนหลวงวันละ 5 เที่ยวบิน จำนวน 3 เครื่อง สารเคมีที่ใช้ประมาณ 10,000 กิโลกรัมต่อวัน