บินทำฝนหลวงเหนือเขื่อนได้ผลตก 100 %แต่ยังไม่เพียงพอ

Image124วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักได้แห้งลดลงจนทำให้ทางนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยฝนหลวง เร่งบินทำฝนเทียมบริเวณเขื่อนหลัก ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อย เพื่อหวังเติมน้ำในเขื่อน ตั้งแต่วันนี้ไป จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก จะบินทำฝนเทียมบริเวณเขื่อนดังกล่าวก็ตาม แต่ก็มีน้ำไม่เพียงพอ ต่อฤดูกาลแล้งนี้ 39272ทำให้ทางหน่วยต้องเร่งบินทำฝนเทียม วันหนึ่ง 5 เที่ยวบิน โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา บินช่วยปัญหาภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน168 เที่ยวบิน จำนวนสารเคมีในการทำฝนหลวงจำนวน 164 ตัน และบินไปทำฝนหลวงที่บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 45 เที่ยวบิน ได้ผล 100 % คือฝนตกทั้ง 45 เที่ยวบิน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก กล่าวอีกว่า จากสภาพอากาศในขณะการเกิดฝนทั่วไปค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าจะบินไปทำฝนหลวงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และมีฝนตกก็ตาม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเติมน้ำในเขื่อน เนื่องจากฝนตามฤดูกาล มีน้อยมาก จนถึงขณะนี้ยังไม่ค่อยมีฝนตกเลย ซึ่งในปีนี้ก็จะคลายปี 2542 และ ปี 2553 ที่ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย ฝนก็ล่าช้า ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรImage143 /////////////

แสดงความคิดเห็น