พบกรุพระใต้กุฏิเก่าวัดห้วยเจียง

พบกรุพระใต้กุฏิเก่าวัดห้วยเจียง

พบกรุพระเครื่อง พระเกจิสร้างทิ้งเอาไว้ใต้กุฏิเก่า ที่ปัจจุบันกลายสภาพเป็นฝายน้ำล้น ที่วัดห้วยเจียง ม.3 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก