พิดโลกบ้านเรา

พิดโลกบ้านเรา “โบสถ์หลวงพ่อโต”

พระอุโบสถ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร งดงามทั้งภายนอกและภายในด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช