พิดโลกบ้านเรา…วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ หากเรามองมุมประวัติศาสตร์วัดนี้ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ทุกยุคสมัยของชาติไทย  เช่น เดียวกันกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯหรือพระราชวังจันทน์  โดยมีหลักฐานอ้างอิง จากพงศาวดาร,จดหมายเหตุหรือเอกสารต่างๆ

แต่ที่สำคัญโบราณสถานต่างๆ ภายในวัด เป็นหลักฐานผ่านกาลเวลา ที่ผสมผสานกันด้วยการบูรณะผ่านมาทุกยุคทุกสมัย  เช่นพระเจดีย์หลวง,พระอุโบสถ์,พระวิหารและหอพระไตรฯ  เป็นต้น

ทุกๆมุมจึงแฝงไปด้วยประวัติฯให้เราได้ค้นหา

 

–          ภาพเจดีย์หลวง ที่มีเรื่องราวการสร้างมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่เริ่มได้รับลัทธิลังกาวงศ์เข้ามา ฐานเหลี่ยม องค์เจดีย์ทรงลังกาหรือระฆังคว่ำ ผ่านการบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน

–          พระบรมสารีริกธาตุที่มีประวัติการอัญเชิญมา โดยมหาเถระไหล่ลาย บันทึกไว้ในพงศาวดาร

     ภาพหลวงพ่อทองดำ ศิลปะสุโขทัย พุทธศิลป์ที่สวยงาม กับการประดิษฐาน ที่มองจากด้านนอก หน้าประตูกลางได้อย่างสวยงาม สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง เช่นเดียวกับพระวิหารพระพุทธชินราชที่ สมเด็จกรมพระยาดำรงฯทรงเคยกล่าวชม

   ภาพในพระอุโบสถ์และพระวิหาร เครื่องบนเป็นไม้ มีเสากลม บัวหัวเสา   สถาปัตยกรรมสุโขทัยตอนปลายอยุธยาตอนต้น

–          บันทึกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ พ.ศ.2444 เสด็จลงจากหลังม้า  กล่าวถึงพญานาคสามเศียรที่ชายคา,บานประตูไม้แกะสลักกระจกหุง,จิตรกรรมฝาผนัง และอีกหลายๆสิ่ง ก่อนมุ่งหน้าเสด็จไปวัดพระศรีฯ

–          จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าชนะมาร เขียนในตำแหน่งเหนือประตูก่อนออก และภาพรามเกียรติ์ เป็นแบบแผนของรัตนโกสินทร์ ตอนต้น    บันทึกไว้เขียนในสมัยรัชกาลที่4 เสด็จประพาส

–          ภาพเรื่องแปลก กามกรีฑา หาชมยากยิ่ง และความเป็นอยู่ในสมัยนั้นๆที่มีอารยธรรมท้องถิ่น มีเรื่องราวแฝงด้วยประวัติศาสตร์ ติดต่อกับต่างชาติ

–          หอพระไตรหอระฆังเสา16ต้น  สมัยรัตนโกสินทร์100กว่าปี หน้าจั่วครุฑยุตนาค

มีอีกหลายมุมของวัด  ที่สวยงาม  ที่พร้อมให้ทุกท่านได้เที่ยวชมศึกษาและที่สำคัญได้ ร่วมทำบุญ หลากหลายความเชื่อ   กับ        วัดที่เล่าประวัติศาสตร์ได้   วัดราชบูรณะ  พิดโลกบ้านเราตอนนี้ ขอใช้มุมเล่าประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกด้วยภาพถ่ายครับ

 

 

 

กล้าณรงค์  ภักดิ์ประไพ

รถท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก

7 ธค.2555

 

 

แสดงความคิดเห็น