“มหกรรมอินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง

แถลงจัด “อินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง”

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดภาคเหนือตอนล่างผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมอินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง” (Indochina Fair 2012 : The gateway to prosperity) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก