แถลงจัด “อินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง”

 

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 17 ก.ค. 55 ทางจังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง” (Indochina Fair 2012 : The gateway to prosperity) ขึ้น ณ บริเวณภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการแถลงการจัดงานดังกล่าวได้มีการแสดงการเต้นประกอบเพลงของแต่ละประเทศทั้งไทย จีน ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ซึ่งการจัดงาน “มหกรรมอินโดจีน 2555 เปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง” ในครั้งนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ผนึกกำลังกับ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดอุตรดิสถ์ ,จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย ในการร่วมจัดแสดงมหกรรมสินค้า ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอาหาร แห่งสี่แยกอินโดจีน เพื่อหวังกระตุ้นให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีศักรยภาพด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างภูมิภาค และมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางแห่งสี่แยกอินโดจีน อันประกอบด้วยประเทศ ไทย จีน ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 โดยงานจะเร่มตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาพิษณุโลก

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าววาส จัดงานครั้งนี้ถือว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน ด้านการค้าธุรกิจพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอินโดจีน และเพิ่มโอกาสรวมถึงความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าของส่วนแบ่งทางการตลาด การจ้างงานตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง OTOP OPOP SMSs ผู้ส่งออกและ Inter-trader ให้มีความสามารถด้านธุรกิจมากขึ้น

/////

แสดงความคิดเห็น