ร้องเรียนถนนพัง

รถดินวิ่งถนนพังเละเดือดร้อนแรมปีไร้การเหลียวแล

ชาวบ้านม.4-ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ร้องเรียนรถบรรทุกดินวิ่งถนนพังเละตุ้มเป๊ะ สายอรัญญิก-สระสี่เหลี่ยม พังมาหลายปีแล้วไร้การเหลียวแล ฝนตกกลายเป็นโคลน หน้าแล้งเต็มด้วยฝุ่นเขรอะ ร้องนายกเทศมนตรีอรัญญิกแล้วก็นิ่งเฉย ได้รับตำตอบเดิมๆว่าจะดูแลให้แต่ก็ไม่เห็นความคืบหน้า