ร้านเพชรสีฟ้า

มอบข้าวสาร 3 ตันให้ชาวนาอ.พรหมพิราม

นักธุรกิจ “จิวเวลรี”เป็นตัวตั้งตัวตีเปิดรับบริจาคข้าวสารจากชาวเมืองพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือชาวนาต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม ที่มาเดินขอรับบริจาคจากชาวเมืองพิษณุโลก มีชาวพิษณุโลกช่วยบริจาคได้ข้าวสาร 3 ตัน นำไปแจกจ่ายให้กับชาวนาหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอ.พรหมพิราม ช่วยบรรเทาทุกข์หลังได้รับผลกระทบจากเงินจำนำข้าวไม่ออก