ลงนามร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกรัศมี1กม.