ลูกพลับบ้านร่องกล้า

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลกช่วยเกษตรกรขายลูกพลับบ้านใหม่ร่องกล้า

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งผลผลิตลูกพลับกำลังจำนวนมาก ขณะที่ตลาดเดิมจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว หายไปพร้อมสถานการณ์โควิด การจะขายส่งออนไลน์เริ่มทำได้ยากขึ้น เนื่องจากการส่งสินค้าล่าช้า