วัดปากพิงตะวันตก

ข้าวหลามวัดปากพิงตะวันตก สืบสานงานลอยกระทงรายได้พัฒนาวัด

ชาวบ้านและกรรมการวัดช่วยทำข้าวหลาม อบถัง ขายช่วงงานลอยกระทง 3 วัน ทำต่อเนื่องมา 30 กว่าปีแล้ว รายได้ทุกบาททุกสตางค์ปีละแสนกว่า เข้าพัฒนาวัด ปีนี้งดจัดงานลอยกระทงจากสถานการณ์โควิด แต่ชาวพิษณุโลกยังคงมาอุดหนุนข้าวหลามไม่ขาดสาย

งานบุญข้าวหลามวัดปากพิงตะวันตก รายได้เข้าวัดช่วงเทศกาลลอยกระทง 9-11 พ.ย. 62

ชาวบ้านต.งิ้วงามกว่า 100 คน ร่วมกันสืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลาม วัดปากพิงตะวันตก จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อหารายได้เข้าวัด และจัดสร้างวิหารหลวงพ่อทองฉัตรให้แล้วเสร็จ เผาข้าวหลามจำหน่าย 3 วัน 9-11 พ.ย.62

งานบุญเผาข้าวหลามหารายได้เข้าวัดปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามประจำปี ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หารายได้สมทบทุนทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านปากพิงตะวันตก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามขายรายได้เข้าวัด เทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านปากพิงตะวันตกร่วมกับ อบต.งิ้วงามและวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก  สืบทอดประเพณีงานบุญเผาข้าวหลามจำหน่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทงมานานกว่า 30 ปี เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก วันแรกชาวบ้านในหมู่บ้านต่อคิวซื้อกันไปรับประทานกันหมดเกลี้ยง

เตรียมสร้างค่ายหลวงจำลองสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บ้านปากพิง อ.เมืองพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมจะสร้างค่ายหลวง(จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯในคราวเสด็จมาทำการรบ ณ บ้านปากพิง ในรัชสมัยของพระองค์