วัดปากพิงตะวันตก

งานบุญเผาข้าวหลามหารายได้เข้าวัดปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามประจำปี ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หารายได้สมทบทุนทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านปากพิงตะวันตก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามขายรายได้เข้าวัด เทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านปากพิงตะวันตกร่วมกับ อบต.งิ้วงามและวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก  สืบทอดประเพณีงานบุญเผาข้าวหลามจำหน่ายในช่วงเทศกาลลอยกระทงมานานกว่า 30 ปี เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก วันแรกชาวบ้านในหมู่บ้านต่อคิวซื้อกันไปรับประทานกันหมดเกลี้ยง

เตรียมสร้างค่ายหลวงจำลองสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บ้านปากพิง อ.เมืองพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมจะสร้างค่ายหลวง(จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯในคราวเสด็จมาทำการรบ ณ บ้านปากพิง ในรัชสมัยของพระองค์

พบวัตถุโบราณในแม่น้ำน่านจำนวนมาก

ชาวบ้านปากพิงเกณฑ์ชายหนุ่มมางมหาต้นตะเคียนในแม่น้ำน่าน นำขึ้นมาได้อีก 1 ต้น หลังวันก่อนลงไปพบ 1 ต้นและอัญเชิญขึ้นมาบนวัด และยังพบวัตถุโบราณ จำนวนมาก ทั้งเศษหม้อ ไห กระเบื้องเคลือบ และ ศิลาแลง สมอเรือเหล็ก นำขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดปากพิงตะวันตก ม.2 ต.งิ้วงาม อ.เมืองพิษณุโลก