วัดสนามคลี(ตะวันออก)

ลอยกระทงสายไหลประทีป 2 หมื่นดวง 1 เดียวในพิษณุโลกที่วัดสนามคลีตะวันออก

ชมภาพความสวยงามของกระทงสายที่ไหลตามแม่น้ำน่านยาวเป็นสายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับแสงไฟระยิบระยับสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวประชาชนหลายพันคนหลั่งไหลเข้าชมภาพความสวยงามของการลอยกระทงสายไหลประทีป 20000 ดวง ที่วัดสนามคลีตะวันออก จ.พิษณุโลก