วัดเขาชี

ชาวพุทธร่วมแรงศรัทธาเดินขึ้นเขาเวียนเทียนที่วัดเขาชี อ.วังทอง

พุทธศาสนิกชนชาวพุทธกว่า 500 คน จากทั่วสารทิศ ร่วมแรงศรัทธาเดินเวียนเทียนขึ้นบันไดเขากว่า 159 ขั้น พร้อมร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเจ้าเปิดโลก ทรงเครื่องจักรพรรดิ ที่วัดเขาเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สร้างถนนให้วัดเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำพิธีส่งมอบถนนคอนกรีต ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โรงเรียน และวัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) ตามดำริจัดตั้งโครงการพัฒนาวัดในพื้นที่ทุรกันดารของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางชาวบ้าน ต.บ้านกลาง กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีด้วยความปลาบปลื้มใจ

เชิญร่วมบริจาคของขวัญให้เด็กวัดเขาชีต.บ้านกลางอ.วังทองจัดให้น้อง ๆ

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการร่วมบริจาคของเล่น ตุ๊กตา ขนม หรือเสื้อผ้า เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ กว่า 1 พันคน ที่ วัดเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

1พย.58เชิญร่วมพิธีเบิกเนตร“พระสีวลี”สูง 9 ศอก ณ วัดเขาชี อ.วังทอง

หลวงพ่อบุญเบิ้ม เจ้าอาวาสวัดเขาชี ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ร่วมทำบุญวันออกพรรษา ทอดกฐินสามัคคี พร้อมร่วมพิธีใหญ่ เบิกเนตร “พระสีวลี” สูง 9 ศอก พระอรหันต์แห่งโชคลาภ