ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

มอบ 113 ทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกและพิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 113 ทุน‏ ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

อาชาบำบัด เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เด็กพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เด็กพิเศษ หรือ เด็กออทิสติก นำโครงการอาชาบำบัดมาใช้พัฒนา ทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ก็ได้ผลดีมีสมาธิ และการควบคุมร่างกายดีขึ้น