ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก โดยมี พระมหาธนศักดิ์  จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร, รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก และพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายชูศักดิ์  ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก พล.ท.วิเชียร  ไชยปกรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก ได้มีมติร่วมกันจัดทำบุญทอดผ้าป่ากันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการของศูนย์ฯ ซึ่งได้ยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 330,840.75 บาท

แสดงความคิดเห็น