ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ร้องไม่ให้ย้ายรถโดยสารไปจอดสถานีแห่งใหม่

ผู้ประกอบการร้านค้าและหอพักรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1 เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จ.พิษณุโลก ขอไม่ให้ย้ายรถโดยสารไปยังสถานีขนส่งแห่งที่ 2 เผยผลกระทบรายได้ลดลงมาก ด้านศูนย์ดำรงธรรมเตรียมเชิญหน่วยงานหาทางแก้ไข