สนามกีฬากลาง

ต.หัวรอยังอ่วมวันที่สองเร่งสูบออกแม่น้ำน่าน

น้ำท่วมต.หัวรอยังขังสูงเป็นวันที่สอง ระดับน้ำใกล้เคียงกับเมื่อวาน มีน้ำจากวังทองและแควน้อยมาหนุน อุดแม่น้ำน่านอยู่แล้ว กำลังเร่งสูบออกแม่น้ำน่าน