หน้าสนามกีฬากลางแห้งแล้วถ.ธรรมบูชายังท่วมขัง

ถ.หน้าสนามกีฬากลางแห้งแล้ว 19 กย.54

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 54  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ แม่น้ำน่านไหลเอ่อล้นทะลักเข้าท่วม พื้นที่ศูนย์ราชการจำนวนมาก และสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ในเขต ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างตลอดทั้งการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถยนต์ไปมาลำบาก เนื่องจ่ากระดับน้ำมีความสูง ทำให้รถเล็กผ่านไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง อบต. และประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา จุดที่แม่น่านไหลทะลักเข้าเมือง ซึ่งอยู่หลังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หรือโรงทอผ้าเก่า โดยใช้กระสอบทรายวางเป็นแนวกั้นกระแสน้ำเอาไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาลดการไหลกระน้ำได้ระดับหนึ่ง

ถ.หน้าสนามกีฬากลางแห้งแล้ว 19 กย.54

 

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณถนนหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าถนนหน้าสนามกีฬากลาง ระดับน้ำได้ลดลงไปมากแล้ว ทำให้รถทุกชนิดผ่านไปมาได้อย่างสะดวก แต่ภายในตัวสนามกีฬากลางนั้น ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่จำนวนมาก ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้รับผลกระทบมากที่สุด  เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดต่ำ ทำให้ยังมีน้ำท่วมขังสูง และไม่สามรถไหลออกด้านนอกได้ ต้องใช้เครื่องสูบน้ำออกเท่านั้น  นอกจากนั้นในบริเวณถนนธรรมบูชา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ ระดับน้ำยังสูงอยู่ การสัญจรไปมาได้ค่อยข้างลำบากโดยเฉพาะรถเก๋ง และรถเล็ก คาดว่าในสองสามวันนี้น้ำคงจะสู่สภาพปกติ

ถ.ธรรมบูชายังท่วมขัง 19 กย.54

 

ประชาชนที่อาศัย บริเวณพื้นที่ หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโรงแรม กำลังเดือดร้อนหนัก จากปัญหาน้ำท่วมขังถนนเส้นบัวคลี่-สหกรณ์ออมทรัพย์ครู    ตลอดจนได้ท่วมขังพื้นที่บ้านเรือน และสถานประกอบการ  มานานกว่า 4 วัน ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายอย่างมาก 

ถ.ธรรมบูชายังท่วมขัง 19 กย.54

 

แสดงความคิดเห็น