สมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามมอบทุนการศึกษา