สมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามมอบทุนการศึกษา

339616นายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2 ทุน339617
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาการจัดการชั้น 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้บรรยายแนะนำให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 150 คน ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขานิเทศศาสตร์ ที่ทางภาควิชาจัดขึ้น 339618
โดยทาง นายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กล่าวว่าแนะนำความเป็นมาของสมาคมฯ การดำเนินการของสมาคมต่อไปในอนาคต ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสำหรับการพัฒนาการเรียนสอนของภาควิชานิเทศศาสตร์ต่อไปในอนาคต 339619
พร้อมกันนี้ทาง นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มอบทุนการศึกษาของสมาคม จำนวน 5,000 บาท 1 ทุน แก่ น.ส.ปภัสรา เทียมราช นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และทุนการศึกษาจากกองทุนศิษย์เก่านิเทศศาสตร์และอาจารย์อาวุโส 1 ทุน จำนวน 10,000 บาท แก่นายยศธร ป้อมทอง นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ด้วย14079527_622032371304059_3900806085615427502_n

339620

339621

แสดงความคิดเห็น