สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชย์ 425 ปี

จัดพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชย์ 425 ปี

29 ก.ค. 2558 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ