จัดพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชย์ 425 ปี

0002กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ0003

0004

เวลา 10.00 น. วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพลตรีคู่ชีพ  เลิศหงิม รองแม่ทัพภาที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาธนศักดิ์  จินตกวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์0005

0006

เนื่องในโอกาสที่วันนี้ 29 กรกฏาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ที่บูรพมหากษัตริย์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2133 เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา หรือ ครบรอบ 425 ปี กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีทักษิณานุประทาน และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธี

DSC03277

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทน์เมืองพิษณุโลก เมื่อพ.ศ.2098 เสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2133 และเสด็จสวรรคคตเมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2148 พระชนมายุ 50 พรรษา อยู่ในราชสมบัติ 15 ปีDSC03292

DSC03304

แสดงความคิดเห็น