สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ1-11ธค.

สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ1-11ธค.

พสกนิกรชาวพิษณุโลก ร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ และประกอบพิธีทำบุญตักบาตร “สลากภัต” พระสงฆ์ 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม2554