สมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ1-11ธค.

ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานนำประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯในโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้าและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยจัดประกอบพิธีทุกวันระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2554 นี้ เพื่อให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมพิธีและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ ในช่วงเย็นจะมีพิธีสวดมนต์เย็นและปฏิบัติธรรมในวิหารพระพุทธชินราชต่อเนื่องทุกวัน

 

 

ภายหลังจากพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำประชาชนชาวพิษณุโลก ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร “สลากภัต” พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างได้นำเอาอาหารหวาน-คาว ไปร่วมทำบุญตักบาตร “สลากภัต” กันเนืองแน่น

 

 

 

แสดงความคิดเห็น