เที่ยวพิษณุโลก

ดอกลิ้นมังกรสีพมพูบานสวยงามที่น้ำตกหมันแดงอช.ภูหินร่องกล้า

นักท่องเที่ยวได้อาศัยวันหยุด ไปเที่ยวชมถ่ายภาพดอกลิ้นมังกรสีชมพู กำลังออกดอกบานเต็มที่อย่างสวยงามปีละครั้งในช่วงฤดูฝน ที่น้ำตกหมันแดง อุทยานแห่งชิภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ภูทับเบิกหมอกหนา 12 องศานักท่องเที่ยวแน่น

นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสไอหนาวภูทับเบิก อช.ภูหินร่องกล้า เสาร์-อาทิตย์แน่นขนัด สัมผัสหมอกหนา อากาศเย็นยามเช้า 12 องศาเซนเซียส