เยี่ยมบางระกำ

บางระกำน้ำลดหมดแล้วจัดหน่วยเยี่ยมให้กำลังใจ

ผู้ว่าฯลงบางระกำระกำ “เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด” จัดบริการต่างๆ ส่วนพื้นที่นาเริ่มเขียวชาวบ้านเริ่มฤดูกาลทำนากันแล้ว