บางระกำน้ำลดหมดแล้วจัดหน่วยเยี่ยมให้กำลังใจ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่หน้าเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฏรในโครงการ  “เยี่ยมยามถามไถ่ เป็นกำลังใจหลังน้ำลด”ซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอบางระกำ กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านเริ่มลงนาเพาะปลูกข้าวกันแล้ว เรียกได้ว่าวิกฤตต่างๆผ่านพ้นไปชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้น

 

อย่างไรก็ตามจังหวัดพิษณุโลก ยังคงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องราษฎร และเป็นกำลังใจแก่ประชาชน ในการฟื้นฟูเยียวยาในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม การฟื้นฟูอาชีพ รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขหลังจากนี้เป็นต้นไป ในการจัดโครงการมีการแจกถุงยังชีพจำนวน  500 ชุด  มอบพันธุ์เป็ดไข่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

 

และยังได้รับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนดูแลราษฎร นำบริการต่างๆไปให้ราษฎร เช่น การจัดบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร บริการสุขภาพ บริการตัดผม เสริมสวย การฝึกอาชีพ บริการทางการศึกษาห้องสมุดเคลื่อนที่  บริการบ้านเด็กและเยาวชน  แจกต้นไม้ พืชผักสวนครัว และกิจกรรมนันทนาการ โดยกองทัพ ภาคที่ 3 สนับสนุนการเล่นดนตรีเพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกผ่อนคลายรื่นเริงบันเทิงใจและ จังหวัดพิษณุโลก ยังร่วมกับอำเภอบางระกำ  จัดอาหารกลางวันเลี้ยงชาวบ้านประมาณ 1,000 รายอีกด้วย  

แสดงความคิดเห็น