เห็ดโคน

เห็ดโคนกก.ละ 500 บ.

ระยะนี้ตามตลาดสดในเขตตัวเมืองพิษณุโลก มีแม่ค้านำเห็ดโคนมาวางขายจำนวนมาก ราคาขีดละ 50 บาท หรือ กิโลกรัมละ 500 บาท ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก