แข่งเรือพิษณุโลก

ข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือ

แพละ 20 บาท ของกินคู่ประเพณีงานแข่งเรือพิจิตร-พิษณุโลก มาขายทุกปีงานแข่งเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำน่านหน้าวัดใหญ่อ.เมืองพิษณุโลก ศรัทธาญาติโยมร่วมสืบสานประเพณี เงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์นำเข้าพัฒนาวัดหาดมูลกระบือ อ.เมือง จ.พิจิตร

แข่งเรือพิษณุโลกในอดีต

ภาพการแข่งเรือยาว ปี 2521 เทศบาลเมืองพิษณุโลก(สมัยนั้น) ถ่ายเก็บไว้ลงในระเบียงภาพ วารสารเทศบาล ยังคงเห็นบรรยากาศเดิม ๆ มีเรือนแพจอดอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่

ข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือ

คู่งานแข่งเรือ ต้นตำรับจากพิจิตร มาร่วมงานที่พิษณุโลกทุกปี ในปีนี้บรรยากาศการจัดงานประเพณีก็คล้าย ๆ กับทุกปี และที่อยู่คู่กันเลยกับงานแข่งเรือคือ การจำหน่ายข้าวเม่าพอก ของเจ้าประจำ วัดหาดมูลกระบือ อ.เมือง จ.พิจิตร งานแข่งเรือพิษณุโลกทุกปี ศรัทธาญาติโยม กรรมการวัด ชาวบ้านหาดมูลกระบือจะลงแรงแข็งขัน มาช่วยกันขายข้าวเม่าพอก