แม่คะนิ้ง

ยอดภูหินร่องกล้ายังคงหนาวจัด แต่ลมแรงไม่เกิดแม่คะนิ้ง

บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กลางอช.ภูหินร่องกล้าสภาพอากาศยังคงหนาวเย็น นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาพักผ่อน แต่ต้องผิดหวัง ข้างบนลมแรงมาก ไม่เกิดแม่คะนิ้งให้ได้ชม

11ธค.59บ้านร่องกล้าหนาวมาก เกิดแม่คะนิ้งที่ยอดหญ้า

บ้านใหม่ร่องกล้า อช.ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง เช้านี้ที่ยอดหญ้าวัอุณหภูมิติดลบ เกิดแม่คะนิ้งเกาะตามยอดหญ้า

14 กพ.59 ภูหินหนาวจัด แม่คะนิ้งเต็มพื้นหญ้าที่บ้านใหม่ร่องกล้า

สภาพอากาศบนยอดดอยของจ.พิษณุโลกยังคงหนาวจัด ทำให้วันนี้ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มี อุณหภูมิยอดหญ้าติด – 4 องศา และเกิดแม่คะนิ้ง ตามยอดหญ้า หลังคารถ นักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจ

ยอดดอยหนาวต่อเนื่องบ้านใหม่ร่องกล้าเกิดแม่คะนิ้งเป็นวันที่ 3ติดต่อกัน

อุณหภูมิยอดหญ้า ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยังติดลบ 2 อีก เป็นวันที่ 3 ทำให้เช้าวันนี้เกิดแม่คะนิ้ง หรือน้ำค้างแข็งยอดหญ้าให้เห็นอีก แต่น้อยกว่า 2 วันที่ผ่านมา ส่วนสภาพอากาศทั่วไปบนยอดดอยยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ประชาชนต้องออกมาผิงไฟคลายหนาวให้ร่างกายอบอุ่น

บ้านใหม่ร่องกล้าติดลบ 2 เกิดแม่คะนิ้งต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

ยอดดอยจ.พิษณุโลกหนาวจัดอีกหนึ่งวัน เช้าวันนี้ 10 กพ.59 ที่บ้านใหม่ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีอุณหภูมิยอดหญ้าติด -2 องศา และเกิดแม่คะนิ้ง ตามยอดหญ้า หลังคารถ และหลังคาบ้านต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ใช้กล้องและโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้

บ้านใหม่ร่องกล้าอุ่นขึ้นยังเกิดแม่คะนิ้งเล็กน้อย

อุณหภูมิบ้านใหม่ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำค้างแข็งยอดหญ้าไม่มากเหมือนทุกวันที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนผิดหวัง