โควิด -19

ทำความสะอาดร.ร.อนุบาลพิษณุโลกป้องกันโควิด-19

นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย นัดโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศทำความสะอาด คัดกรอง ป้องกันโควิด 19 ส่วนรร.อนุบาลพิษณุโลกมีหมอมาให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อผ่านระบบโทรศัทน์วงจรปิดของโรงเรียน เผยมีเฝ้าระวังนักเรียน 1 ราย ใกล้ชิดกับญาติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ปิดร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 วัน 28 ก.พ.63 ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

หลังจากพบมีเด็กนักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงและผู้ปกครอง ได้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงแม้ว่าตลอดเวลา 9 วันยังไม่พบว่ามีอากาศป่วยจากโรคโควิด-19 หลังจากทราบเรื่องทางผู้บริหารโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน 1 วัน เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อตัดตอนโรคระบาดชนิดอื่นๆ