ปิดร.ร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 วัน 28 ก.พ.63 ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  หลังจากกระแสโซเชียลมีการพูดถึงการประกาศหยุดเรียนของโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมระบุว่าพบเด็กนักเรียนป่วยด้วยโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ปกครองต่างรีบมารับนักเรียนกลับจากโรงเรียนเร็วกว่าปกติจนเกิดปัญหารถติดช่วงเส้นทางมาโรงเรียนนั้น ซึ่งจากการเดินทางไปตรวจสอบพบว่าบรรยากาศในช่วงเย็นเวลา 17.00 น.ยังคงมีนักเรียนบางส่วนนั่งรอผู้ปกครองมารับ  บางส่วนยังนั่งเรียนพิเศษอยู่ภายในห้อง ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนทราบว่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนแต่ไม่ทราบสาเหตุ

นางดนัยพร โสมใจบุญ  ครูโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กล่าวว่า ไม่ต้องตื่นตระหนกทางโรงเรียนขอยืนยันว่ายังไม่พบว่ามีเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคโควิด -19 แต่อย่างใด แต่เนื่องด้วยมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากการเฝ้าดูอาการมา 9 วัน ไม่พบว่ามีอาการป่วยของเด็กหรือผู้ปกครองที่ร่วมเดินทาง เมื่อทางผู้บริหารทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้หยุดเรียน 1 วันเพื่อทำความสะอาดเรียน ประกอบกับช่วงนี้มีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ ระบาด มีเด็กป่วย จึงต้องการทำความสะอาดเพื่อให้โรคเรียนปลอดโรค โดยจะเปิดเรียนวันจันทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนสอบปลายภาคเรียน ตามปกติ

นายอนุสิทธิ์ ศุภโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  กล่าวว่า สาเหตุที่ประกาศหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A  โรคอีสุกอีใส หลายโรคตามฤดูกาล ซึ่งมีเด็กหลายรายป่วย ประกอบกับเป็นช่วงใกล้สอบ ทางโรงเรียนจึงประกาศปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน เป็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในนักเรียน 

นายอนุสิทธิ์ ศุภโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กล่าวอีกว่า ได้มีหนังสือ ที่ร.ว.ม.53/2562 เรื่องชี้แจงการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ไวรัสโควิด 19 ถึงผู้ปกครองนักเรียน ดูสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ดังที่เป็นข่าวและรับทราบอยู่ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศห้ามนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์และอิตาลีรวมทั้งรัฐบาลเตรียมประกาศยกระดับการระบาดรุนแรง เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นภายใน 2-3 เดือนนี้  ดังนั้นทางโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ขอความร่วมมือ ถ้าบุตรหลานรวมถึงบุคคลภายในครอบครัวนักเรียน เดินทางไปยังประเทศต่างๆดังกล่าว ขอให้เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง โดยแจ้งครูประจำชั้น หรือฝ่ายธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 086 4469 370 และขอให้นักเรียนหยุดพักการมาโรงเรียนหลังเดินทางกลับมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  ส่วนในกรณีนักเรียนต้องสอบปลายภาคเรียนทางครูประจำชั้นจะนัดหมายเป็นรายบุคคลมาสอบภายหลัง  ทางโรงเรียนจึงประกาศขอปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในช่วงนี้ต่อไป

/////////

 

แสดงความคิดเห็น