โรงแรมดิ อิมพีเรียล พิษณุโลก

โรงแรมหรูปรับกลยุทธ์สู้โควิดส่งอาหารเดลิเวอรี่ หารายได้เลี้ยงพนักงานร้อยชีวิต

โรงแรมหรูเมืองพิษณุโลก เปิดปรุงอาหารโดยเซฟที่หน้าโรงแรม จำหน่ายในราคาถูกคุณภาพมาตรฐานโรงแรม พร้อมปรับกลยุทธ์ส่งเดลิเวอรี่ตามหน่วยงาน ห้างร้านในจังหวัด ในขณะที่โรงแรมยังไม่สามารถรับลูกค้าประชุมสัมมนาได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้จัดประชุมได้ไม่เกิน 20 คน ทำให้ต้องจัดทำอาหารจำหน่าย 3 ช่วงเวลา เพื่อช่วยเหลือพนักงานของโรงแรมกว่า 100 คน