CARE NA CAFE PHITSANULOK

อาชีวศึกษาพิษณุโลกส่งนศ.ฝึกงานที่ร้านแคนา กาแฟ 1 ปี ได้ทั้งประสบการณ์และรายได้

อาชีวศึกษาพิษณุโลกส่งนศ.หลักสูตรทวิภาคีฝึกงานระหว่างเรียนกับร้านแคนา กาแฟ ร้านกาแฟในสวนแห่งใหม่ของจ.พิษณุโลก เป็นความร่วมมือส่งเสริมให้นศ.สายอาชีวได้ฝึกงานจริงและมีรายได้ระหว่างเรียน