อาชีวศึกษาพิษณุโลกส่งนศ.ฝึกงานที่ร้านแคนา กาแฟ 1 ปี ได้ทั้งประสบการณ์และรายได้

1 มีนาคม 2563 ที่ร้านแคนา กาแฟ ( CARE NA CAFE PHITSANULOK ) เลขที่ 49/49 ม. 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ร้านกาแฟในสวนแห่งใหม่ที่ได้ฤกษ์เปิดทำการวันนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่างนายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และนางสาวณฐมน ยอดเพชร เจ้าของร้านแคนา กาแฟ ในการส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้ประสบการจริงระยะเวลา 1 ปี ตามหลักสูตรทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ร้านแคนา กาแฟ เป็นร้านกาแฟในสวน เปิดใหม่ได้ฤกษ์เปิดทำการในวันนี้ ผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีการส่งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพิษณุโลกมาฝึกงานคือดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ก็ยังมีความผูกพันกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้ร่วมกับนางสาวณฐมน ยอดเพชร ( บุตรสาวของดร.บุญรักษ์ ) ออกแบบร้านกาแฟในสวน สไตล์โมเดิร์น บริเวณร้านมีสองบริเวณคือ โซนร้านแคนา กาแฟ และโซนสวนเมืองร้อน ที่ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ ที่ออกแบบให้มีระบบการควบคุมระบบการให้น้ำ การควบคุมอุณหภูมิ และจะเป็นสถานที่ให้นศ.จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ได้มีฝึกประสบการณ์ด้านการจัดสวน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า แม้ว่าตนจะเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ยังมีความผูกพันกับการศึกษาของเยาวชน จึงพัฒนาร้านแคนา กาแฟขึ้นมา และร่วมมือกับภาคการศึกษาในการส่งนักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานและฝึกงาน แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ โซนของสวนป่าดิบชื้น ที่ต้องการให้เยาวชนนักศึกษาได้สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบและติดตั้งเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และตรวจวัด PM 2.5 เปิดให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีได้มาเรียนรู้ความหลากหลายของต้นไม้แต่ละชนิด ส่วนที่สองคือหลักสูตรทวิภาคีการโรงแรม การท่องเที่ยว การบัญชี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ส่งนักศึกษา 4 รายมาฝึกงาน 1 ปีเต็ม จะได้ฝึกอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน อนาคตสายอาชีวที่จบการศึกษาไปจะมีงานทำอย่างแน่นอน ส่วนพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จะส่งนักศึกษาปวช.มาฝึกงานเป็นระยะ ๆ
สำหรับการฝึกงานที่ร้านแคนา กาแฟ จะให้นักศึกษาทั้ง 4 คน หมุนเวียนการฝึกงานในแต่ละตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งแชเชียร์ บาริสต้า ตำแหน่งเสริฟ จะผลัดเปลี่ยนการฝึกงานจนครบทุกแผนก และนึกศึกษาที่มาฝึกงานก็จะได้รับเงินเดือน 5,000 บาท และ โอทีที่อาจจะได้ครึ่งหนึ่งของพนักงานประจำ  
นางสาวอารียา มีบุญ อายุ18 ปี ปวส.2 สาขาวิชาการโรงเรียน หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เลือกเรียนหลักสูตรทวิภาคี 2 ปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเพราะอยากได้ประสบการณ์และเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต ในปีแรก จะเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่วิทยาลัย ปีที่สอง จะฝึกงานในสถานประกอบการระยะเวลา 1 ปี คาดหวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการชงเครื่องดื่มกาแฟ การบริการ และการบริหารจัดการร้าน
…………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น