computational thinking

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด (Khun Kru Kean Code) เป็นการอบรมเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) สำหรับคุณครูในจังหวัดพิษณุโลก (และคุณครูที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เนื่องจากในหลักสูตรใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าไปในปีนี้คือการสอนเด็กนักเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น