ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด (Khun Kru Kean Code) เป็นการอบรมเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) สำหรับคุณครูในจังหวัดพิษณุโลก (และคุณครูที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เนื่องจากในหลักสูตรใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าไปในปีนี้คือการสอนเด็กนักเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น กลุ่มอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดกิจกรรมพิเศษแบบฟรีๆ สำหรับคุณครูประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับการสนุนจาก Creative Innovation Center มหาวิทยาลัยนเรศวร. โครงการนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (สามารถชมภาพบรรยากาศได้ด้านล่าง) และโครงการนี้กำลังจะถูกจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. โครงการนี้ฟรี แต่ต้องลงทะเบียนก่อนเจ้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน ที่นี่: https://goo.gl/forms/uhdXZDpGBzcDsx9o1
โดยโครงการจะถูกจัดขึ้นที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง SC2-407

แสดงความคิดเห็น